Page 13 - Het mysterie Wardenier
P. 13

Het Nieuwsblad voor Friesland: ‘Uitvinder en betrokken autoriteiten hebben ons ontvangen in een samenkomst, waar door den uitvinder zelf een en an- der werd meegedeeld. En hoe? Wardenier sprak met een rustige kalmte. In so- bere, eenvoudige bewoordingen alsof zijn uitvinding de gewoonste zaak van de wereld betrof, werden ons feiten meegedeeld, waarvan het een nog ver- bazingwekkender was dan het andere. Niets in het optreden van Wardenier verried dat hier werd aangekondigd: een wereldrevolutie op het gebied van de motorische beweegkracht. Een feit dat niet te miskennen is, want ernstige menschen hebben hun naam en prestige aan de zaak verbonden... ’
   De opzienbarende ontwikkelingen in Wolvega hebben gelegenheidsdichters geïnspireerd, onder wie Hippo Kreen in het Utrechts Nieuwsblad.
11
   11   12   13   14   15