Page 11 - Het mysterie Wardenier
P. 11

 Is deze persbijeenkomst op 1 november het begin van een periode, die ertoe zal leiden dat de tijden van armoede voorbij zijn?
Zal Johannes Wardenier als grote weldoener de werkloosheid in Weststel- lingwerf en ver daarbuiten doen stoppen?
Dat suggereren de kranten al, nog voor de op 15 mei van dat jaar geïnstalleer- de mr. Eugen Nicolaas Walle Maas officiële mededelingen vanuit het gemeen- tehuis heeft gedaan. ‘De werkloosheid zal halt houden. Wardenier heeft een uitvinding gedaan, die mensen en machines weer aan arbeid kan helpen. De ellende is voorbij’, berichten sommige kranten.
Honderden wachten op donderdag 1 november buiten op de journalisten, die even voor vier uur het gemeentehuis in het hart van Wolvega zijn binnenge- stapt. Acht verslaggevers. Zoveel heeft men daar nog nooit bijeen gezien. Ruim een uur later komen zij naar buiten, maar ze willen niet meer zeggen dan dat zij ‘groot nieuws’ hebben gehoord. Wat dat nieuws is, daarop moet Weststellingwerf, Nederland, ja de hele wereld nog een paar uur wachten. Naarmate de avond vordert, lijkt het of er kermis in Wolvega wordt gevierd. Of er goud in de grond is aangetroffen. Er word feest gevierd. Een enkeling is aangeschoten. Er wordt gezongen en men gaat zelfs arm-in-arm door het centrum. Hier en daar wordt schuchter een polonaise ingezet. De vreselijke crisisjaren lijken spoedig voorbij en de werkloosheid verleden tijd, omdat de vette jaren lonken.
Als eerste
De krant, die als eerste de medelingen vanuit het gemeentehuis bekend maakt, is het Nieuwsblad voor Friesland.
Het blad opent met een kop in forse letters: ‘Groote toekomst voor Wolvega’. In het redactionele commentaar staat, ‘dat men in de feestvreugde deelt. Een gelukwens aan de provincie en zijn bestuur, dat zich samen met den burge- meester voor de belangen van Wolvega op de bres heeft gesteld, is hier op zijn plaats’. Er zal een fabriek komen, zegt de krant, waarin 13.000 personen werk zullen vinden. Het kapitaal dat bijeen zal worden gebracht: niet minder dan dertien miljoen gulden!
Maar niet alleen het Nieuwsblad van Friesland wijdt aan dit nieuws bijna een hele pagina plus een gedicht. De Leeuwarder Courant van 2 november 1934 citeert Johannes Wardenier, die het middelpunt van de persconferentie is: ‘Inderdaad, is door mij een vinding gedaan, welke een grote ommekeer op motorisch gebied zal veroorzaken ... ’
De Haagsche Courant van die dag: ‘De jonge uitvinder werd gelanceerd door een waarlijk verrukt gemeentebestuur... ’
9

   9   10   11   12   13