Page 16 - Het mysterie Wardenier
P. 16

         Henk Ymker | In 1946 geboren in Steenwijk, raakte hij reeds als kind gefascineerd door het fenomeen Johannes Wardenier. Zijn vader wees hem
in de binnenstad op de voorbijlopende ‘uitvinder’, wiens motor veelvuldig tot gespreksstof leidde. Eenmaal werkzaam in
de journalistiek bezocht hij in oktober 1965 als jonge verslaggever van het Steenwijker Dagblad Willem Muurling, die hij kende als opticiën en vader van een oud-klasgenoot. De man, die als wethouder in Wolvega in 1934 een cruciale rol had vervuld, begroette hem hartelijk. Hij klapte echter volledig dicht, toen Johannes Wardenier ter sprake kwam. Juist in die dagen waren er publicaties, dat Philips betrokken was bij de ontwikkeling van een motor en dat riep voor de hand liggende herinneringen op aan de opzienbarende gebeurtenissen uit november 1934.
Werkzaam op de redactie van de Zwolse Courant bedacht Ymker tijdens de oliecrisis (en autoloze zondagen) van 1974, dat het juist toen interessant was om de energieloze motor van Wardenier nog eens weer onder de aandacht te brengen. Meer dan een halve eeuw is Ymker journalistiek actief geweest, maar geen enkel artikel heeft meer reacties losgeweekt dan de pagina over Wardenier
in de zaterdagse bijlage. Het gevolg: nog eens tien pagina’s in de krant. En de reacties bleven komen. Dat bracht hem ertoe samen met Han Wielick in 1984 (50 jaar na de uitvinding) het boek Het mysterie Wardenier uit te brengen. De afgelopen decennia verschenen er in de regionale bladen van Koninklijke Boom uitgevers eveneens regel- matig beschouwingen over dit wereldnieuws van inmiddels 85 jaar geleden.
Het ’drama van de motor‘ is nog altijd onderwerp van veler gesprek en dat heeft tot deze geactualiseerde uitgave geleid. Want de vragen en raadsels zijn gebleven.
  14
   12   13   14   15   16