Page 8 - Het mysterie Wardenier
P. 8

reerde Wardenier zelf de ‘bemoeienissen’ van Philips, waarvan medewerkers aan het eind van de oorlog hem zelfs uit Duits gevangenschap hebben be- vrijd. Dat het hem niet heeft ontbroken aan financiële middelen om te leven heeft uiteraard de geruchtenstroom gevoed, dat er ‘wel degelijk iets aan de hand moet zijn geweest.’
Juist in de huidige tijd wordt er veel gesproken over energiebesparing, waar- voor een scala aan maatregelen wordt getroffen. De bevolking zal zich nog tal van effecten van de klimaatverandering moeten laten welgevallen. Een vin- ding als die van Wardenier zou anno 2019 van ontzaglijk grote betekenis zijn. Omdat er nu in zijn geboortestreek zelfs een musical én een expositie aan Johannes Wardenier worden gewijd, lijkt na 35 jaren een geactualiseerde versie van het uitverkochte boek op zijn plaats. Hierin zijn tevens reacties en ontwikkelingen van na 1984 verwerkt. De motor van Wardenier, het is en blijft een mysterie.
Steenwijk, april 2019 Henk Ymker
Een van de weinige foto’s, waarop Jo Wardenier met de motor staat afgebeeld. De opname is gemaakt in maart 1935 in Utrecht.
  6


   6   7   8   9   10